Duurzame inzetbaarheid

Vitale medewerkers met hart voor de zaak vormen de motor van uw organisatie. Belangrijk is het vitaal houden van de werknemers. Goede arbeidsomstandigheden alleen zijn daarbij niet voldoende. Om verzuim te voorkomen en andere risico’s te vermijden, heeft elke organisatie een sterk vitaliteitsbeleid nodig. Wij helpen u daar graag bij.

Verantwoordelijkheden voor vitaliteit

Een arbeidsrelatie brengt altijd een ongeschreven ‘psychologisch contract’ met zich mee: de werkgever zorgt voor werk en beloning en als tegenprestatie zet de medewerker zich duurzaam voor de werkgever in. Medewerkers hebben hierbij zelf een verantwoordelijkheid voor hun inzetbaarheid en productiviteit, net zoals ieder individu verantwoordelijk is voor de eigen loopbaan en de keuzes daarbinnen.

Transparant vitaliteitsbeleid

Om daadwerkelijk zelf verantwoordelijkheid te nemen, is een veilige, laagdrempelige omgangscultuur binnen organisaties nodig. Dat betekent dat medewerker en leidinggevende elkaar makkelijk kunnen vinden om eventuele knelpunten te bespreken. Bovendien is er transparant arbo – en verzuimbeleid nodig. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het opstellen en doorvoeren daarvan.
Belangrijke  input  bij het  vitaliteitsbeleid zijn de data die bedrijfsartsen tijdens hun spreekuren vastleggen in Dossier Manager. Deze  data gaan over  de echte onderliggende oorzaken van het verzuim en betreffen vier domeinen: gezondheid, werk, privé en persoon.