Klachtenprocedure

Masters in Vitaliteit streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Wilt u of uw medewerker een officiƫle klacht indienen over de dienstverlening van Masters in Vitaliteit, dan geldt de volgende procedure.

Klacht indienen

Klachten over de dienstverlening van Masters in Vitaliteit kunt u mailen naar klachten@mastersinvitaliteit.nl.

Behandeling van de klacht

De klacht wordt in behandeling genomen door de directie en de ontvangst wordt binnen 1 week schriftelijk bevestigd aan indiener. De termijn van de afhandeling van de klacht is 4 weken, tenzij anders wordt bepaald en schriftelijk wordt medegedeeld.
Met de indiener wordt telefonisch overleg gevoerd om de klacht toe de lichten of indiener wordt uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor van Masters in Vitaliteit.
De directie hoort nadien de medewerker tegen wie de klacht gericht is.

Beoordeling

Op basis van beide gesprekken stuurt de directie aan de indiener schriftelijk de beoordeling en verdere afhandeling van de klacht.