Leiderschap

Masters in Vitaliteit verstaat onder leiderschap het gedrag waarmee je als leidinggevende de medewerkers positief beïnvloedt. Het gedrag van de leidinggevende is sterk bepalend voor het gedrag van de teamleden. Wanneer je als werkgever daadwerkelijk eigen regie wilt hebben op verzuim en duurzame inzetbaarheid is de leidinggevende de belangrijkste schakel. Bekend is dat de stijl van leidinggeven van grote invloed is op het voorkomen van beïnvloedbaar verzuim. Een preventieve en coachende stijl van leidinggeven heeft een positief effect op gezondheids-bevorderend gedrag van deze medewerkers. Deze stijl richt zich niet alleen op sturing maar ook op ondersteuning. Wanneer medewerkers vertrouwen en autonomie krijgen zullen zij zich ook medeverantwoordelijk gaan voelen voor de organisatie.

Masters in Vitaliteit richt zich concreet op het ontwikkelen van de juiste coaching skills van de leidinggevende. In overleg bieden wij specifieke ‘intervisie-trainingen’ aan gericht op kleine groepen leidinggevenden. Casuïstiek vanuit de praktijk wordt systematisch en geanonimiseerd behandeld. Vervolgens vinden interventies plaatst gericht op het thema en worden leidinggevenden gestimuleerd om met de juiste tools praktisch aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Deelname aan deze intervisie-trainingen vindt via de carrousel methodiek plaats.