Analyseren verzuimoorzaken

Een groot deel van het verzuim in organisaties is psychisch of psychosomatisch, denk aan burn-outklachten, overspannenheid of overbelasting. Daardoor neemt de vitaliteit van uw medewerkers af en daalt de inzetbaarheid. Dat is zonde en onnodig. Dergelijk verzuim is voor een belangrijk deel beïnvloedbaar verzuim. Dit betekent dat u er iets aan kunt doen. Hiervoor moet u wel weten wat de onderliggende oorzaak is van het verzuim.

Onderliggende oorzaken van verzuim

De oorzaak van beïnvloedbaar verzuim is niet altijd eenduidig. Daarom stelt de bedrijfsarts van Masters in Vitaliteit niet alleen een verzuimdiagnose, maar kijken we een laag dieper naar de onderliggende oorzaak van het verzuim.

Ligt de oorzaak in het werk, de privésfeer of in de persoon zelf of een combinatie hiervan?

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van:

  • hoge werkdruk of gebrek aan autonomie;
  • rouw, mantelzorg, relatieproblemen of geldzorgen;
  • perfectionisme of gebrekkige conflicthantering.

Als werkgever ontvangt u van deze verzuimanalyse een managementrapportage met geanonimiseerde resultaten. Daarmee voldoet de rapportage aan de eisen van de privacywetgeving. Deze rapportage is de basis voor uw vitaliteitsbeleid.