Persoonlijk contact en duidelijke communicatie

Er zijn veel arbodiensten in Nederland en allemaal doen ze hun best om medewerkers bij verzuim goed te begeleiden. Waarom zou u in dit grote aanbod dan kiezen voor Masters in Vitaliteit?

Uw verzuim structureel omlaag

Bij een groot deel van onze klanten is door onze visie en de samenwerking die we met de klant aangaan het verzuim structureel omlaag gebracht. Een aantal van onze klanten staat in de branche top 10 als het gaat om het laagste ziekteverzuim. Natuurlijk kunnen we ziekte niet genezen, maar we kunnen wel gezamenlijk het verzuim dat beïnvloedbaar is reduceren we tot het minimum.

Persoonlijk contact en duidelijke communicatie

Masters in Vitaliteit is een compacte en platte organisatie met korte lijnen. Met elke nieuwe klant gaan we persoonlijk in gesprek, waarna we een offerte op maat maken. Gaat u met ons in zee, dan krijgt u een (bedrijfs)arts die uw organisatie goed kan leren kennen en zodoende precies weet wat er op de werkvloer speelt. U heeft regelmatig contact met de directie van Masters in Vitaliteit als het gaat om de lopende zaken binnen uw organisatie en periodieke evaluaties over de dienstverlening.

Deskundige en gemotiveerde professionals

Masters in vitaliteit werkt met ervaren bedrijfsartsen en met ervaren arbo-artsen. Ook artsen in opleiding tot bedrijfsarts zijn bij ons werkzaam. Daarnaast bieden wij tevens de mogelijkheid van taakdelegatie aan waarbij de arboverpleegkundige (AVK) of Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts (POB) de arts ondersteunt.

Voor het procesmatige deel kunnen wij de werkgever ook ondersteunen door de inzet van een casemanager. Deze professional coacht en ondersteunt de leidinggevende bij de verzuimbegeleiding van zijn medewerkers.

Kenmerkend voor al onze professionals is hun kwaliteit en kennis. Zij weten alles van de relevante wet- en regelgeving, zijn bekend met het Eigen Regie Model en het beïnvloeden van gedrag en opgeleid met het strategisch coachen model. Het behoud van de kwaliteit wordt door ons geborgd met regelmatige intervisies, coaching, supervisie en trainingen. Veelal worden die in company gegeven. Een aantal bedrijfsartsen is al jaren opleider voor (jonge) artsen die het vak van bedrijfsarts willen leren.

Heldere visie gericht op Leiderschap en Eigen Regie

In onze visie wordt het beïnvloedbare verzuim voor een groot deel bepaald door het gedrag van de medewerker en de invloed die de leidinggevende hierop heeft. Kort gezegd verstaat Masters in Vitaliteit onder leiderschap het gedrag waarmee de leidinggevende de medewerker op een positieve manier beïnvloedt. Uit onderzoek blijkt dat het gedrag van de leidinggevende sterk bepalend is voor het gedrag van de teamleden. Wanneer je als werkgever daadwerkelijk eigen regie wilt hebben op verzuim en inzetbaarheid is de leidinggevende dus een belangrijke schakel. Sinds de invoering van de AVG is de invloedsfeer van de leidinggevende in het Eigen Regie Model meer verschoven naar de periode voor het mogelijke verzuim. Dit maakt de rol van de leidinggevende nog complexer. Masters in Vitaliteit ondersteunt de werkgever op het vlak van leiderschap en Eigen Regie, zowel gericht op het gedrag van de individuele medewerker als ook op de vaardigheden van de leidinggevende om daadwerkelijk regie te houden en leiderschap te tonen op het vlak van inzetbaarheid.

Analyse echte verzuimoorzaken

Nogal eens worden de termen “Verzuim is een keuze” of “Verzuim is gedrag” gebruikt. Wanneer je nagaat welk gedachtegoed hierachter schuil gaat, is er veel voor te zeggen. Het is echter weinig specifiek. In onze visie is het belangrijk de werkelijke onderliggende oorzaak van het verzuim te achterhalen en te registreren. Masters in Vitaliteit registreert de onderliggende oorzaken en geeft hierover een analyse. Samen met u kunnen wij zodoende data-gedreven adviseren over het arbo- en verzuimbeleid en input leveren voor een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

We lichten dit graag nader toe. Er zijn situaties zijn waarbij een medewerker – tijdelijk – niet kan werken. Soms is er sprake van een medische reden. Het komt echter regelmatig voor dat het daadwerkelijke onderliggende probleem niet medisch is, maar er wel toe leidt dat de medewerker zich toch ziek meldt. Indien het onderliggende probleem niet bekend is blijft meestal de juiste begeleiding uit en verbetert de situatie van de medewerker niet. Wat is de échte onderliggende oorzaak waarom de medewerker niet op het werk kan zijn? Is dit werk- of privé gerelateerd of een combinatie van beiden of is het persoonsgebonden? En is de bedrijfsarts dan wel de enige oplossing? In een persoonlijk gesprek kunnen wij onze visie en unieke manier van registreren en analyseren nader toelichten.

Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

U betaalt bij ons gemiddeld minder dan bij andere arbodiensten. Dit heeft te maken met ons lage uurtarief en dat u over slechts een deel van het uurtarief BTW betaalt. De kwaliteit die u voor dit gunstige tarief terugkrijgt is hoog: wij zijn een gecertificeerde arbodienst en tevens een opleidingsinrichting voor het opleiden van (jonge) artsen die het vak van bedrijfsarts goed willen leren. Hiervoor staan onze ervaren bedrijfsartsen garant. De kwaliteit van de (bedrijfs-) artsen binnen Masters in Vitaliteit is erg hoog: allen zijn geschoold in diverse gesprekstechnieken, zoals het strategisch coachen en het gedragsmodel, en bieden ook coaching aan de leidinggevende.

Tevreden klanten

Veel van onze klanten zijn vanaf het begin bij Masters in Vitaliteit aangesloten. Zij waarderen onze werkwijze en resultaten. Dat blijkt ook uit het klanttevredenheidsonderzoek dat wij jaarlijks houden en waar we gemiddeld een 8 scoren.

Nieuwsgierig?

Neem dan contact op met Niels Hoette, algemeen directeur. Hij komt graag bij u langs om te bespreken welke dienstverlening het best bij uw organisatie past.