Arts op Locatie

Als u kiest voor Masters in Vitaliteit krijgt u een vaste (bedrijfs)arts toegewezen die volledig werkzaam is op uw locatie.  Door te werken op uw locatie leren zij uw organisatie goed kennen, zodat zij zowel individueel als organisatie-breed gerichte adviezen kunnen geven. Ook kunnen de leidinggevenden laagdrempelig op de (bedrijfs)arts afstappen.

Onze primaire focus ligt op preventie en bewustwording van zowel medewerkers als leidinggevenden rondom het thema vitaliteit.
Ons middel hiertoe is dat wij onze kennis en vaardigheid stapsgewijs overdragen aan leidinggevenden, management en medewerkers.
Naast een hoogwaardige basis-arbodienstverlening biedt Masters in Vitaliteit daarom praktische tools om vanuit de interne organisatie met de medewerkers te werken aan een vitaal inzetbaarheidsklimaat.

Het uitgangspunt is het concreet maken van de eigen verantwoordelijkheid bij zowel de medewerker als de leidinggevende. Om bovenstaand doel te bereiken is onze dienstverlening gericht op vier niveaus:

1. ondersteuning van de leidinggevenden
2. ondersteuning van de medewerker
3. verbetering verzuimanalyses
4. advisering op organisatieniveau

Interesse? Neem contact op met Nina Hoette via e-mail of bel 085-130 92 18 voor een vrijblijvend gesprek.