Onze arbodienstverlening op een rij

 • Zowel dienstverlening volgens de maatwerkconstructie als volgens de vangnetconstructie (waarbij Eigen Regie in beide gevallen mogelijk is).
 • Begeleiding bij verzuim en re-integratie door ervaren en betrokken bedrijfsartsen op locatie.
 • Training en coaching van leidinggevenden in verzuimbegeleiding.
 • Opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorend plan van aanpak.
 • Inzet van kerndeskundigen, zoals een arbeidshygiënist, een arbeids- en organisatiedeskundige en een veiligheidskundige.
 • Adviseren over en uitvoeren van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO).
 • Inzet van andere Arbo professionals zoals een Arbo verpleegkundige en een praktijkondersteuner bedrijfsarts op basis van taakdelegatie.
 • Inzet van een casemanager voor het bewaken van het re-integratieproces. Deze professional ondersteunt de leidinggevende bij het in de praktijk brengen van de adviezen van de bedrijfsarts.
 • Ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van vitaliteitsbeleid.
 • Oorzaken van beïnvloedbaar verzuim onderzoeken en analyseren.
 • Het voor u uitvoeren van de verzuimadministratie.

Interesse? Neem contact op met Niels Hoette via e-mail of bel 085-130 92 18 voor een vrijblijvend gesprek.