Opstellen van vitaliteitsbeleid

Masters in Vitaliteit ondersteunt uw organisatie met het opstellen van een helder en effectief vitaliteitsbeleid. Met de gegevens die de bedrijfsarts tijdens zijn spreekuren vastlegt, wordt de onderliggende verzuimoorzaak bepaald. De gegevens bieden inzicht in welke mate het verzuim samenhangt met gezondheid, werk, privé en persoon. Onze bedrijfsarts helpt u bij het maken van een plan van aanpak met passende maatregelen op elk van deze 4 gebieden.

Werk als Waarde

Daarbij kijken we ook naar de waarde die werk in iemands leven heeft. Werk is niet alleen een middel om geld te verdienen, maar ook om jezelf te ontwikkelen en om onderdeel te zijn van een (werk)gemeenschap.

Wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst

Het Werk als Waarde-model is een instrument dat laat zien welke aspecten van werk bijdragen aan werkgeluk. Wat vindt de medewerker belangrijk en waardevol in zijn werk? En is hij zelf in staat om dit te bereiken? Maken de omstandigheden in het werk dit voldoende mogelijk? Via een wetenschappelijk onderbouwde korte vragenlijst met 7 stellingen ontstaat duidelijkheid over de werkwaarden en de mogelijkheden van de medewerker.

In gesprek gaan met de medewerker

Hoe kan de medewerker de waarden die hij belangrijk vindt realiseren? De uitkomst van deze (niet medische) vragenlijst is een goede kapstok om met de medewerker in gesprek te gaan. De medewerker wordt zich meer bewust van de eigen rol en verantwoordelijkheid voor het vitaal en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven, en wat daarvoor nodig is. De bedrijfsarts kan zo’n gesprek voeren, maar ook de leidinggevende of een vitaliteitscoach.