Verzuimbegeleiding

Bij Masters in Vitaliteit krijgt u verzuimbegeleiding volgens het Eigen Regie Model. In het Eigen Regie Model is de medewerker zelf ook verantwoordelijk voor de eigen duurzame inzetbaarheid. Goed contact tussen leidinggevende en medewerker is hierbij een voorwaarde. Om u te helpen zowel leidinggevende als medewerker hiervan bewust te maken, is onze arbodienstverlening gericht op 4 niveaus:

1. Ondersteuning van de leidinggevende

Veel niet-medisch verzuim is te voorkomen als de leidinggevende op tijd signaleert waar de medewerker tegenaan loopt en daarover in gesprek gaat. Daarvoor heeft de leidinggevende kennis en vaardigheden nodig. Wij ondersteunen de leidinggevende met:

  • Heldere terugkoppeling vanuit het spreekuur waarbij de belastbaarheid duidelijk is beschreven en waarbij u duidelijke kaders krijgt voor de re-integratie.
  • Coaching van de leidinggevende in het verzuimproces en de casuïstiek: welke re-integratie is passend bij de diagnose?
  • Diverse trainingen waaronder intervisietraining. De leidinggevende leert complex en vastlopend verzuim weer vlot te trekken en dreigend verzuim vroegtijdig te herkennen en hierover een open en geïnteresseerd gesprek te voeren.

2. Ondersteuning van de medewerker

  • Gerichte interventie voor de medewerker om de belastbaarheid te verbeteren.

De medewerker moet eerst zelf inzien dat er iets moet veranderen. De bedrijfsarts kan op het spreekuur in gesprek gaan om de medewerker aan het denken te zetten. Als het nodig is biedt de bedrijfsarts interne of externe begeleiding of behandeling aan.

  • Verbeteren van de vitaliteit met het Werk als Waarde-instrument.

Werk heeft meer betekenissen dan alleen een inkomen verdienen. Met het Werk als Waarde-instrument brengen we dit in kaart. Welke waarden wil de medewerker met zijn werk realiseren en wat heeft hij nodig om dat te bereiken? De medewerker wordt zich bewust van zijn eigen rol om de vitaliteit te verbeteren. Wat kan de medewerker zelf doen en welke keuzes kan hij maken?

Meer weten over werk als waarde?

3. Achterhalen van de onderliggende verzuimoorzaken

Alle verzuim boven de 3% heeft ook andere oorzaken dan zuiver medisch. Daarom bekijken wij verzuim op 4 gebieden: Gezondheid, Werk, Privé en Persoon. De bedrijfsarts registreert in het medisch dossier aan de hand van deze gebieden de onderliggende oorzaak van het verzuim. Hiervan ontvangt u periodiek een groepsrapportage waardoor u een beter beeld krijgt van de onderliggende verzuimoorzaken in uw organisatie. De volgende stap is om op basis van deze oorzaken binnen uw organisatie na te gaan welke interventies en ondersteuning kunnen helpen om verzuim in de toekomst te voorkomen of te verkorten.

4. Ondersteuning van het management

U krijgt van ons ondersteuning bij het maken van een plan van aanpak om de vitaliteit van uw medewerker te vergroten en het beïnvloedbare verzuim te verminderen. Hiervoor nemen we deel aan het Sociaal-Medisch Overleg op beleidsniveau met u als directie en de andere (arbo)professionals uit de organisatie. Het doel is dat u een plan van aanpak kunt maken met concrete maatregelen om de vitaliteit van de medewerkers te vergroten. Hiervoor gebruiken we onder meer de data van de verzuimanalyse van onderliggende verzuimoorzaken als input.