Voor optimale inzetbaarheid en een lager arbeidsverzuim

Uw medewerkers bij arbeidsverzuim optimaal en adequaat begeleiden dat is waar wij als arbodienst voor staan.

Nog belangrijker vinden we de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te bevorderen zodat uw organisatie vitaal en gezond blijft.

Masters in Vitaliteit

In onze visie wordt het beïnvloedbare verzuim vooral bepaald door het gedrag van de medewerker. Daarmee bedoelen we dat de beslissing om ziek te melden een persoonlijke keuze is van de medewerker evenals de inspanningen die de medewerker  doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Wij gaan ervan uit dat leidinggevenden deze keuzes in veel gevallen kunnen beïnvloeden. Met name door tijdig en persoonlijk met de medewerker in gesprek te gaan en te bespreken welke mogelijkheden er nog wel zijn. Op deze manier houden de leidinggevenden zelf de regie over het verzuimproces. En dat blijkt te werken, zo leert onze ervaring.