Trainen leidinggevenden

De relatie van de leidinggevende met de medewerker en de manier van leidinggeven, hebben invloed op het gedrag. Een positieve stijl van leidinggeven bevordert de vitaliteit van medewerkers en voorkomt beïnvloedbaar verzuim. Het heeft een positief effect op de medewerker: die is zich meer bewust van eigen gedrag en de invloed daarvan op zijn of haar gezondheid. Als de leidinggevende hier goed op reageert, stimuleert hij de medewerker zelf de regie te nemen over zijn of haar inzetbaarheid.

Door middel van intervisietrainingen leert de leidinggevende:

  • signalen van dreigend verzuim bij de medewerker te herkennen en hierop te reageren;
  • een open, geïnteresseerde houding te ontwikkelen;
  • het goede gesprek te voeren met de medewerker;
  • in te zien wat de eigen valkuilen zijn;
  • zich bewust te worden van het effect van het eigen gedrag op de medewerkers.

Meer zelfregie

Als medewerkers zelfregie laten zien, dan vóélen zij zich niet alleen verantwoordelijk, maar némen ze ook verantwoordelijkheid. Niet alleen voor het eigen werkgeluk en de eigen vitaliteit, maar ook voor het behalen van de doelen die ze stellen, en voor de beslissingen die ze nemen. In werk en loopbaan, maar ook in het privéleven. Ze zijn in staat om een goede afweging te maken om tot gezonde keuzes te komen. Dit is de kern van preventie van ziekteverzuim. Na onze trainingen kunnen uw leidinggevenden de medewerker helpen en stimuleren om de juiste keuzes te maken.