Missie en Visie

Missie en visie van Masters in Vitaliteit

 

Onze missie is dat u als organisatie zelf Master in Vitaliteit wordt. We ondersteunen u bij het verlagen van het beïnvloedbare verzuim en bevorderen van de vitaliteit. Door onze kennis en vaardigheid stapsgewijs over te dragen aan uw management, leidinggevende en medewerker kunt u de beweging maken van eigen regie naar meer zelfregie.
In onze visie staat eigen regie op de voorgrond. Medewerkers moeten gezond en gemotiveerd kunnen werken. Leidinggevende en medewerker hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt is om beiden bewust te maken van de eigen invloed op verzuim. Dat doen we op 4 niveaus:

  • ondersteuning gericht op de leidinggevende
  • ondersteuning gericht op de medewerker
  • de onderliggende verzuimoorzaken achterhalen
  • ondersteuning van het management

Werk als Waarde

Masters in Vitaliteit werkt volgens het Werk als Waarde model.  Werk is niet alleen een middel om geld te verdienen, maar ook om jezelf te ontwikkelen en om onderdeel te zijn van een (werk)gemeenschap.

Wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst

Het Werk als Waarde-model is een instrument dat laat zien welke aspecten van werk bijdragen aan werkgeluk. Wat vindt de medewerker belangrijk en waardevol in zijn werk? En is hij zelf in staat om dit te bereiken? Maken de omstandigheden in het werk dit voldoende mogelijk? Via een wetenschappelijk onderbouwde korte vragenlijst met 7 stellingen ontstaat duidelijkheid over de werkwaarden en de mogelijkheden van de medewerker.

In gesprek gaan met de medewerker

Hoe kan de medewerker de waarden die hij belangrijk vindt realiseren? De uitkomst van deze (niet medische) vragenlijst is een goede kapstok om met de medewerker in gesprek te gaan. De medewerker wordt zich meer bewust van de eigen rol en verantwoordelijkheid voor het vitaal en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven, en wat daarvoor nodig is. De bedrijfsarts kan zo’n gesprek voeren, maar ook de leidinggevende of een vitaliteitscoach.

Interesse? Neem contact op met Nina Hoette via e-mail of bel 085-130 92 18 voor een vrijblijvend gesprek.