Missie en visie van Masters in Vitaliteit

Onze missie is dat u als organisatie zelf Master in Vitaliteit wordt. We ondersteunen u bij het verlagen van het beïnvloedbare verzuim en bevorderen van de vitaliteit. Door onze kennis en vaardigheid stapsgewijs over te dragen aan uw management, leidinggevende en medewerker kunt u de beweging maken van eigen regie naar meer zelfregie.
In onze visie staat eigen regie op de voorgrond. Medewerkers moeten gezond en gemotiveerd kunnen werken. Leidinggevende en medewerker hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt is om beiden bewust te maken van de eigen invloed op verzuim. Dat doen we op 4 niveaus:

  1. ondersteuning gericht op de leidinggevende
  2. ondersteuning gericht op de medewerker
  3. de onderliggende verzuimoorzaken achterhalen
  4. ondersteuning van het management

Interesse? Neem contact op met Niels Hoette via e-mail of bel 085-130 92 18 voor een vrijblijvend gesprek.